Мечки на Витоша

Десетина мечки обитават природния парк "Витоша". Според специалистите, животните не са стръвници и нападат само, ако бъдат предизвикани. Смята се, че мечките пристигат от юг. Половината от тях отиват на изток към Бистришко бранище, а другите преминават на запад - над пернишките села Кладница и Рударци. Според специалисти мечките на Витоша не са стръвници и не са опасни. Когато са изплашени обаче, за да се защитят, могат да станат агресивни, предупреждават експертите. Според тях голяма част от инцидентите с мечки възникват заради неправилната реакция на хората. Експертът по фауната Симеон Арангелов ни разказа какво трябва да направим при такава среща. Задължително правило е да не се бяга, защото много вероятно е мечката да подгони хората. По-добрият вариант е да легнете неподвижно по корем и да покриете главата си. Така животното ще загуби интерес и ще се отдалечи. Най-опасната среща е, ако бъде придружена от малкото си - тогава тя може да опита да го защити, като се изправи на задни лапи или оголи зъби, ръмжейки. Мечката е била изчезнал вид на Витоша. Появила се е отново след предприетото залесяване в началото на миналия век и обявяването на планината за природен парк. В момента в България има около 500 кафяви мечки.

Източник: http://tv7.bg